LogoHerstellen door ontmoeten
Skip Navigation Links root . Contextuele Therapie . Doel en werkwijze

DOEL EN WERKWIJZE

Het doel van de contextuele therapie in het algemeen is:

  • Dat u zicht krijgt op het probleem en de ontstaansgeschiedenis daarvan wat onbewust zijn wortels kan hebben in de familiegeschiedenis;
  • Dat die kennis leidt tot het kunnen maken van nieuwe keuzes die u in vrijheid kan en mag maken;
  • Dat u tot de wetenschap komt dat autonomie niet ten koste gaat van de ander, maar juist die ander nodig heeft.

JEZELF MOGEN EN KUNNEN ZIJN KAN ALLEEN TOT STAND KOMEN IN RELATIE MET DE ANDER.

WERKWIJZE

De contextuele benadering ziet de eigen levensgeschiedenis als bron van herstel en verandering in het persoonlijk leven en richt zich daarmee ook op de toekomst. Vaak zijn daar patronen, gedachten, waarden en normen in te ontdekken die onbewust een grote rol spelen in uw dagelijks leven, in de omgang met elkaar of bijvoorbeeld ook op het werk waar u geen vat op lijkt te hebben.

De aanpak die daarbij past is om samen met u die levensgeschiedenis te verkennen met behulp van het maken van een genogram(stamboom). Mijn manier van werken is om samen met u zicht te krijgen op het verband wat er kan zijn tussen toen en nu. Het maken van een stamboom is daarbij een leidraad die helpt nieuwe inzicht over uzelf te krijgen. Inzicht dat u in staat stelt het roer eens om te gooien. Ter ondersteuning in dat proces maak ik onder andere gebruik van duplo poppetjes om daarmee heel praktisch u zelf in vroegere en huidige gezins- en werk situaties zichtbaar te maken. Mijn werkwijze is eclectisch, dat wil zeggen dat ik ook, indien wenselijk andere methoden en technieken kan inzetten.

Uiteindelijk zullen de nieuw verworven inzichten leiden naar nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden die u zelf actief heeft verworven in een proces van ontdekking en verwerking waardoor u met andere ogen naar de eigen geschiedenis kunt kijken. De geschiedenis zelf is niet te veranderen, maar u heeft ontdekt dat u er anders in kunt staan. Het doorgeven aan de volgende generatie hoeft niet hetzelfde te zijn als wat u meekreeg. De bagage kan herschikt worden.

Dit is een intensief, maar ook boeiend proces. Juist de actie die u zelf daarin onderneemt, zal u de meeste voldoening en vrede opleveren. Een proces dat leidt naar herstel in (familie) relaties, naar zelfkennis en inzicht, verbetering van kwaliteit van leven en ten diepste naar innerlijke vrijheid in verbondenheid.

Werkwijze