LogoHerstellen door ontmoeten
Skip Navigation Links root . Visie

VISIE

Van betekenis zijn voor anderen heb ik van huis uit meegekregen. Dit heeft er toe geleid dat ik besloot daarin verder te studeren. Op deze leerweg heb ik in het werken met mensen veel ontvangen en heeft het mij gevormd.

De theorie en de praktijk hebben mij geleerd dat het belangrijk is dat het zijn en voor de ander in goede verhouding moet zijn met . Een balans in geven en nemen.

In mijn werk met mensen vind ik thema’s als zien en gezien worden, horen en gehoord worden intrigerend. Het levensverhaal is daarin een onmisbare schakel die het verleden met het heden verbind. In het ogenschijnlijk zo bekende verhaal voor de persoon zelf en voor de naasten, ligt voor mij hier de uitdaging en de taak om het niet gehoorde en niet geziene in het licht brengen. Juist daarin liggen de kansen en de bronnen die leiden naar heling. Het meehelpen die kansen en bronnen op te sporen en tot ontwikkeling te brengen, vind ik iedere keer weer een voorrecht en verrijking.

Visie