LogoHerstellen door ontmoeten
Skip Navigation Links root . Geloof in praktijk

GELOOF IN PRAKTIJK

Ik werk vanuit een christelijke levensovertuiging. Het uitgangspunt is de verbondenheid met God, de Schepper van alle leven Die boven alle relaties uitgaat.

Een groot voorbeeld in het zien en horen van ogenschijnlijk niet aanwezige dingen, is Jezus zelf. Hij ziet waar anderen aan voorbijgaan, hij hoort wat niet gezegd kan worden, Hij voelt wat niemand voelt en Hij kent die niet gekend worden en Hij heelt wat niet geheeld kan worden. Dat verdient, in alle bescheidenheid, navolging…

In deze visie hoort het levens en geloofsverhaal van ieder mens thuis en krijgt een plek in de therapie.

Het contextuele gedachtegoed is daarbij een verrijkende en aanvullende therapeutische methode. Deze visie en mijn persoonlijke geloofsovertuiging sluiten elkaar niet uit, maar vinden elkaar in het zoeken naar herstel in verstoorde persoonlijke en onderlinge relaties.

PraktijkenGeloof