LogoHerstellen door ontmoeten
Skip Navigation Links root . Contextuele Therapie . Voor welke hulpvragen en problemen

VOOR WELKE HULPVRAGEN EN PROBLEMEN?

Elke verandering in de levenscyclus van mensen zorgt voor beweging in de balans van geven en nemen door de generaties heen. Geboorte, opgroeien, volwassen worden, vriendschappen, beroepskeuze, trouwen, ouder worden en tenslotte afscheid nemen en sterven.

Verticale en horizontale loyaliteiten kruisen elkaar en zijn dan ook cruciale momenten om bij stil te staan en nieuwe afwegingen te maken. Dat gaat vaak niet zonder slag of stoot. In al die verschillende fasen kunnen stagnaties, problemen en levensvragen zich voordoen. In de contextuele therapie zijn deze stagnaties het uitgangspunt om zo te zoeken waar en hoe problemen ontstaan zijn. Daar liggen ook de kansen in het opsporen van bronnen en het zoeken naar hefbomen die de verstoorde balans weer in beweging brengen. Immers bij de grootste breuken liggen ook de bronnen.

Hulp of advies bij relationele en persoonlijke problemen:

 • Partner/relatieproblemen;
 • Moeite met relaties aangaan; alleen zijn;
 • Ouderschap;
 • (Schoon)familie;
 • Ouders- volwassen kinderen;
 • Verlieservaring: partner, ouders, kind,andere dierbaren,werk,gezondheid;
 • Verwerking; moeilijke jeugd, traumatische ervaringen,echtscheiding, e.a;
 • Geloofsbeleving;
 • Depressie;
 • Werkgerelateerde problemen; overspannen zijn, problemen op de werkvloer;
 • Burn out;
 • Identiteitsvragen; verlegenheid, onzekerheid, minderwaardigheid;
 • Ziekte, handicap;
 • Ouderdom; eenzaamheid, alleen zijn;
 • Zingeving;
 • Loyaliteitsconflicten.
HulpvragenProblemen