LogoHerstellen door ontmoeten
Skip Navigation Links root . Home

Welkom op de website van Riet Bunck

Op deze site vindt u informatie over de Praktijk voor Contextuele Therapie. Informatie over de therapie, de therapeut de contactlegging en andere wetenswaardigheden.

HERSTELLEN DOOR ONTMOETEN

Herstel vindt plaats waar mensen de moed gaan hebben zichzelf en anderen te gaan ontmoeten en in dialoog te gaan.

Bij dialoog gaat het om de werkelijke ontmoeting tussen mensen die in relatie staan tot elkaar. Het opzoeken van de dialoog en het contact met de ander in plaats van terugtrekken en kiezen voor isolement en vlucht. De ander kunnen (aan) zien en (aan) horen met besef en behoud van eigenheid en eigenwaarde, gericht op wederzijdse zorg, erkenning en onderhandeling.

Barbara Krasner
Uit: Tussen geven en nemen 1986

Default